Voorwaarden

Algemene voorwaarden www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl

Partijen:

 1. Opdrachtnemer: Hulp-in-Huis BV.

 2. En “Opdrachtgever” , de persoon die op de website www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl een aanvraag indient.

Overwegende dat:

 • Opdrachtgever schoonmaakstervoorbedrijven opdracht heeft gegeven op zoek te gaan naar medewerkers.

 • Deze zoekopdracht op basis van no cure no pay is.

 • Er een betalingsverplichting tot stand komt op het moment dat de opdrachtgever zich inschrijft op de website www.schoonmaasktervoorbedrijven.nl

Dienstverlening van schoonmaakstervoorbedrijven.nl

 • Via schoonmaakstervoorbedrijven.nl kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor een schoonmaakster voor uw bedrijf.

 • U ontvangt maximaal vijf relevante partijen die schoonmaakwerkzaamheden bij uw bedrijf zouden kunnen gaan verrichten.

 • Schoonmaakstervoorbedrijven verleent een bemiddelende functie tussen vraag en aanbod. Wij zijn geen partij bij de eventuele overeenkomst die u aangaat met een schoonmaakbedrijf.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van schoonmaakstervoorbedrijven beperkt zich tot de overeengekomen dienstverlening, terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor schoonmaakstervoorbedrijven aansprakelijk kan worden gesteld uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte prijs voor de dienst.

 2. Schoonmaakstervoorbedrijven draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen welke werden veroorzaakt door via haar ingeleende medewerkers aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken, zo ook voor schade veroorzaakt door via schoonmaakstervoorbedrijven geplaatste medewerkers.

 3. De opdrachtgever zal schoonmaakstervoorbedrijven te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens schoonmaakstervoorbedrijven eventueel ingesteld, wegens de niet nakoming van de in artikel 7:658BW genoemde verplichtingen.

Uw gegevens

Uw gegevens worden bij Schoonmaakstervoorbedrijven in overeenstemming met de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) beschermt. 


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Vind snel een schoonmaakster voor uw bedrijf!